Şartlar & Koşullar

Son güncelleme: 30 Mart 2020

Bu Şartlar ve Koşullar ("Koşullar", "Şartlar ve Koşullar"), Ares Dış Ticaret ve Müm. örneğin işlettiği www.thesockshouse.com.tr web sitesiyle ("Hizmet") olan ilişkinizi yönetir. ("biz", "biz" veya "bizim").

 

Hizmeti kullanmadan önce lütfen bu Hüküm ve Koşulları okuyun.

 

Hizmete erişiminiz ve Hizmet kullanımınız, bu Şartları kabul ve kabul etmeniz şartına bağlıdır. Bu Koşullar, Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğerleri için geçerlidir.

 

Hizmete erişerek veya Kullanarak, bu Şartlar'a bağlı kalmayı kabul edersiniz. Şartların herhangi bir bölümüyle aynı fikirde değilseniz, Hizmet'e erişemezsiniz.

 

Alımlar

 

Hizmet aracılığıyla sunulan herhangi bir ürünü veya hizmeti ("Satın Alma") satın almak isterseniz, satın alma işleminizle ilgili belirli bilgileri, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, kredi kartı numaranızı, kredi kartınızın son kullanma tarihini, fatura adresiniz ve gönderim bilgileriniz.

 

Aşağıdakileri temsil ve garanti ediyorsunuz: (i) Herhangi bir Satın Alma ile bağlantılı olarak herhangi bir kredi kartı veya diğer ödeme yöntemlerini kullanma hakkına sahipsiniz; ve (ii) bize verdiğiniz bilgilerin doğru, doğru ve eksiksiz olduğunu.

 

Bu tür bilgileri göndererek, bize, Satın Almaların tamamlanmasını kolaylaştırmak amacıyla bilgileri üçüncü şahıslara verme hakkınızı verirsiniz.

 

Ürünü veya hizmetin kullanılabilirliğini, ürün veya hizmetin açıklaması veya fiyatındaki hataları, siparişinizdeki hatayı veya başka nedenleri içeren ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli nedenlerle siparişinizi herhangi bir zamanda reddetme veya iptal etme hakkımızı saklı tutuyoruz.

 

Dolandırıcılık, yetkisiz veya yasadışı bir işlemden şüpheleniliyorsa, siparişinizi reddetme veya iptal etme hakkını saklı tutarız.

 

 

Kullanılabilirlik, Hatalar ve Yanılgılar

 

Hizmette sunduğumuz ürün ve hizmet tekliflerini sürekli olarak güncelliyoruz. Hizmetimizde bulunan ürünler veya hizmetler yanlış fiyatlandırılmış olabilir, yanlış tanımlanmış veya kullanılamayabilir ve Servis ile ilgili bilgileri ve diğer web sitelerindeki reklamlarımızı güncellemekte gecikmeler yaşayabiliriz.

 

Fiyatlar, ürün resimleri, özellikler, kullanılabilirlik ve hizmetler de dahil olmak üzere herhangi bir bilginin doğruluğunu veya eksiksizliğini garanti edemeyiz ve garanti edemiyoruz. Bilgiyi değiştirme veya güncelleme, hataları, hataları veya eksiklikleri herhangi bir zamanda önceden bildirmeden düzeltme hakkımızı saklı tutuyoruz.

 

 

Yarışmalar, Çekilişler ve Promosyonlar

 

Hizmet aracılığıyla sunulan herhangi bir yarışma, çekiliş veya diğer promosyonlar (topluca "Promosyonlar"), bu Şartlardan ayrı kurallar tarafından yönetilebilir. Herhangi bir Promosyona katılıyorsanız, lütfen geçerli kuralları ve Gizlilik Politikamızı gözden geçirin. Bir Tanıtım kuralları bu Tüzük hükümleri ile çelişirse, Tanıtım kuralları geçerli olur.

 

 

İçerik

 

Hizmetimiz belirli bilgileri, metinleri, grafikleri, videoları veya diğer materyalleri ("İçerik") yayınlamanıza, bağlamanıza, depolamanıza, paylaşmanıza veya başka şekilde sunmanıza izin verir. Hizmete gönderdiğiniz İçeriğin yasallığı, güvenilirliği ve uygunluğu da dahil olmak üzere siz sorumlusunuz.

 

İçeriğe Hizmet'i göndererek bize, Söz konusu İçeriği Hizmette ve İçinden dağıtmak, kullanmak, değiştirmek, kamuya açıklamak, halka açık olarak görüntülemek, çoğaltmak ve dağıtmak için gerekli izin ve lisansları veriyorsunuz. Hizmette veya üzerinden gönderdiğiniz, yayınladığınız veya görüntülediğiniz herhangi bir İçeriğin haklarınızın herhangi bir bölümünü siz de saklı tutarsınız ve bu hakları korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu lisansın İçeriğinizi Hizmet Şartları'na tabi İçeriğinizi kullanabilen Hizmet'in diğer kullanıcılarına sunma hakkını da içerdiğini kabul ediyorsunuz.

 

(I) İçeriğiniz sizinkidir (kendi mülkünüzdür) veya bunları kullanma, bize bu Haklarda belirtilen haklar ve lisans verme hakkına sahipsiniz ve (ii) İçeriğinizi veya Hizmet aracılığıyla gizlilik haklarını, tanıtım haklarını, telif haklarını, sözleşme haklarını veya herhangi bir kişinin diğer haklarını ihlal etmez.

 

 

Hesaplar

 

Bizimle bir hesap oluşturduğunuzda, doğru, eksiksiz ve her zaman güncel olan bilgileri bize sunmalısınız. Bunun yapılmaması, Hizmet Şartları'nın ihlali anlamına gelir ve bu da Hesabımızın Hizmetimiz üzerinde derhal feshine neden olabilir.

 

Hizmete erişmek için kullandığınız şifreyi ve şifreniz Hizmetimizde veya üçüncü taraf bir hizmette olup olmamanıza bakılmaksızın, şifrenizin altındaki herhangi bir etkinlik veya eylem için sizin sorumluluğunuzdadır.

 

Şifrenizi herhangi bir üçüncü tarafa açıklamamayı kabul edersiniz. Herhangi bir güvenlik ihlalinden veya hesabınızın yetkisiz kullanımından haberdar olduğunuzda derhal bunu bize bildirmeniz gerekir.

 

 

Fikri Mülkiyet

 

Hizmet ve onun orijinal içeriği (kullanıcılar tarafından verilen İçerik hariç), özellikleri ve işlevleri The Socks House Online Ticaret münhasır mülkiyetindedir ve kalacaktır. ve lisans verenler. Hizmet, telif hakkı, ticari marka ve hem Türkiye hem de yabancı ülkelerin diğer yasalarıyla korunmaktadır. The Socks House Online Ticaret'in yazılı izni olmadan ticari markalarımız ve ticari giysilerimiz herhangi bir ürün veya hizmetle bağlantılı olarak kullanılamaz.

 

 

Diğer web sitelerine bağlantılar

 

Hizmetimiz, The Socks House Online Ticaret'e ait olmayan veya kontrol edilmeyen üncü taraf web sitelerine veya hizmetlere bağlantılar içerebilir.

 

The Socks House Online Ticaret üçüncü tarafların web sitelerinin veya hizmetlerinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur ve hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, The Socks House Online Ticaret söz konusu web sitelerinde veya hizmetlerde bulunan herhangi bir içerik, mal ya da hizmetin kullanımı ya da bunlardan bağımlılığından kaynaklanan ya da bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkmış herhangi bir zarar ya da ziyan için doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü değildir.

 

Ziyaret ettiğiniz üçüncü şahıs web sitelerinin veya hizmetlerin hüküm ve koşullarını ve gizlilik politikalarını okumanızı önemle tavsiye ederiz.

 

 

Sonlandırma

 

Şartları ihlal ederseniz, hesabınızı herhangi bir sebeple ve önceden haber vermeksizin derhal feshedebilir veya askıya alabiliriz.

 

Fesih üzerine, Hizmeti kullanma hakkınız derhal sona erer. Hesabınızı feshetmek isterseniz, Hizmeti kullanmayı bırakmanız yeterlidir.

 

 

Sorumlulukların Sınırı

 

Hiçbir durumda The Socks House Online Ticaret, onun yöneticileri, çalışanları, ortakları, acenteleri, tedarikçileri veya bağlı kuruluşları, kısıtlamasız olmaksızın kâr zararları, verilerin kaybı dahil herhangi bir dolaylı, tesadüfi, özel, netice veya cezai zarardan sorumlu olmayacaktır , (i) Hizmete erişmeniz ya da bunlara erişmeniz ya da erişememeniz ya da Hizmeti kullanamamanızdan kaynaklanan, kullanım, iyi niyet ya da diğer maddi olmayan kayıpları; (ii) Hizmet üzerindeki herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir davranış veya içeriği; (iii) Hizmetten elde edilen her türlü içerik; ve (iv) garanti, sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil) veya başka herhangi bir yasal teoriye dayanan, bu tür bir hasarın olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsun olmasın, iletimlerinizin veya içeriğinizin yetkisiz erişime, kullanıma veya değiştirilmesine ve hatta burada belirtilen bir çare temel amacını yerine getirmemişse.

 

 

Feragat

 

Hizmeti kullanımınız tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Hizmet, "OLDUĞU HİÇBİR" ve "MEVCUT OLARAK" sağlanmaktadır. Hizmet, pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, ihlali ya da performans hatası dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın sağlanır.

 

The Socks House Online Ticaret yan kuruluşları, bağlı kuruluşları ve lisans verenlerinin, a) Hizmetin kesintisiz, güvenli veya belirli bir saatte veya yerde kullanılabileceğini; b) hatalar veya hatalar düzeltilecek; c) Hizmet, virüslerden veya diğer zararlı bileşenlerden arındırılmıştır; veya d) Hizmeti kullanmanın sonuçları, gereksinimlerinizi karşılar.

 

 

Geçerli Hukuk

 

Bu Hükümler, hukukun çatışması hükümlerine bakılmaksızın Türkiye'nin yasalarına uygun olarak yönetilecek ve yorumlanacaktır.

 

Bu Şartların herhangi bir hak veya hükmünü yerine getirmememiz bu haklardan feragat olarak addedilmeyecektir. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olarak tutulması durumunda, Şartların kalan hükümleri yürürlükte kalır. Bu Şartlar, Hizmetimiz ile ilgili olarak tarafımızdan yapılan tüm sözleşmeyi teşkil eder ve aramızda aramızdaki olabilecek önceden yapılmış tüm sözleşmeleri geçersiz kılar ve değiştirir.

 

 

Değişiklikler

 

Bu Şartları istediğimiz zaman değiştirme veya değiştirme hakkını, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak saklı tutuyoruz. Bir değişiklik önemli ise, yeni şartların uygulanmasından önce en az 30 gün önceden haber vermeye çalışacağız. Maddi bir değişimi neyin oluşturduğunu bizzat kendi takdirimize bağlı olarak belirleyeceğiz.

 

Bu değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Hizmetimize erişmeye veya kullanmaya devam ederek, gözden geçirilmiş şartları kabul etmiş sayılırsınız. Yeni şartları kabul etmiyorsanız, lütfen Hizmeti kullanmayı bırakın.

 

Bizimle iletişime geçin

 

Bu Şartlar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın.